Inloggen op mijn account
Uw gebruikersnaam / Email * Registratie
Wachtwoord * Wachtwoord vergeten?
Registratie
Uw e-mailadres * Wachtwoord * Wachtwoord opnieuw invullen * Geheim wachtwoord * Geheim wachtwoord opnieuw invullen *

Wat is Bitcoin?

Bitcoin is een netwerk dat is gebaseerd op een globale consensus die een nieuw betalingssysteem en volledig digitaal geld creëert. Dit is het eerste gedecentraliseerde P2P betalingsnetwerk dat volledig wordt onderhouden door zijn eigen gebruikers, zonder centrale overheidsautoriteiten of tussenpersonen. Vanuit het standpunt van de gebruiker is bitcoin sterk vergelijkbaar met cash voor het internet.

Niemand is eigenaar van het bitcoinnetwerk, net zoals er niemand eigenaar is van de technologie achter e-mail. Bitcoin wordt door gebruikers wereldwijd gecontroleerd. Ontwikkelaars kunnen de software verbeteren, maar ze kunnen het protocol niet omzeilen, aangezien gebruikers de vrije keuze hebben in de software en versie die ze gebruiken. Om de compatibiliteit te bewaren, moeten alle gebruikers software gebruiken die dezelfde regels volgt. Bitcoin kan alleen goed werken als alle gebruikers volledig in overeenstemming zijn. Daarom hebben gebruikers en ontwikkelaars er alle belang bij dat de consensus wordt bewaard.

Het hart van het bitcoinnetwerk is een publiek register, de Blockchain genaamd, of "ketting van blokken". Dit register bevat de historiek van alle transacties die ooit hebben plaatsgevonden en de computer van de gebruiker kan deze allemaal verifiëren. De authenticiteit van elke transactie is beschermd door elektronische handtekeningen die overeenstemmen met de adressen die werden gebruikt in de transacties, waardoor gebruikers de volledige controle behouden over de overdracht van bitcoin van hun adressen. Bovendien kan iedereen die transacties verwerkt met behulp van gespecialiseerde apparatuur en computerrekenkracht bitcoin verdienen voor deze diensten. Dit wordt "mijnen" genoemd.

Uw bank kan een vergoeding van $50 aanrekenen voor een internationale overschrijving.Bitcoin — nee

Registratie

Loading...