Đăng nhập vào tài khoản của tôi
Tên đăng nhập của bạn / Email * Đăng ký
Mật khẩu * Quên mật khẩu?
Đăng ký
Email của bạn * Mật khẩu * Nhập lại mật khẩu * Mật khẩu bí mật * Nhập lại mật khẩu bí mật *

Bitcoin là gì?

Bitcoin là một mạng lưới đồng thuận toàn cầu nhằm tạo ra một hệ thống thanh toán mới và đồng tiền kỹ thuật số hoàn toàn. Đây là mạng lưới phân phối p2p phân tán đầu tiên được phục vụ bởi số người dùng của chính nó mà không có các cơ quan quản lý trung ương hoặc các tổ chức trung gian. Theo quan điểm của người dùng, Bitcoin rất giống với tiền mặt dành cho Internet.

Không ai sở hữu mạng lưới Bitcoin, cũng như không ai sở hữu công nghệ đằng sau email. Bitcoin được kiểm soát bởi người dùng trên khắp thế giới. Mặc dù các nhà phát triển có thể cải tiến phần mềm nhưng họ không thể ghi đè lên giao thức vì người dùng được tự do lựa chọn phần mềm và phiên bản nào mà họ sử dụng. Để duy trì khả năng tương thích, tất cả người dùng đều phải sử dụng phần mềm tuân theo các quy tắc tương tự. Bitcoin chỉ có thể hoạt động đúng theo thỏa thuận đầy đủ giữa tất cả người dùng. Đó là lý do tại sao tất cả người dùng và nhà phát triển đều có động lực để bảo vệ sự đồng thuận này.

Trái tim của mạng lưới Bitcoin là thanh ghi công khai gọi là Blockchain, hoặc "chuỗi khối". Thanh ghi này chứa lịch sử của tất cả các giao dịch đã từng được thực hiện, cho phép máy tính người dùng xác nhận từng giao dịch một trong số chúng. Tính xác thực của mỗi giao dịch được bảo vệ bằng chữ ký điện tử khớp với địa chỉ sử dụng trong giao dịch, cho phép người dùng hoàn toàn có quyền kiểm soát việc chuyển bitcoin từ địa chỉ của họ. Ngoài ra, bất cứ ai cũng có thể xử lý các giao dịch bằng cách sử dụng các thiết bị chuyên dụng và sức mạnh máy tính để kiếm được bitcoin cho các dịch vụ này. Hành động này được gọi là "đào".

Ngân hàng của bạn có thể tính phí $50 khi chuyển khoản quốc tếBitcoin — không

Đăng ký

Loading...