ورورد به حساب کاربری من
نام کاربری شما / Email * ثبت نام
ثبت نام
ایمیل شما * گذرواژه * ورود دوباره‌ی گذرواژه * گذرواژه‌ی محرمانه * ورود دوباره‌ی گذرواژه‌ی رمزی *

هزینه‌ها

سامانه‌ی پرداخت کارمزد افزایش موجودی کارمزد برداشت
Perfect Money 5% 5%. Minimum: 2 USD
AdvCash 5% 5%. Minimum: 2 USD
Payeer 5% 5%. Minimum: 2 USD
Bitcoin 5% 5%. Minimum: 0.001 BTC
Bitcoin (انتقال داخلی) 0% 0 BTC
Litecoin 5% 5%. Minimum: 0.008 LTC
Litecoin (انتقال داخلی) 0% 0 LTC
Dogecoin 5% 5%. Minimum: 135 DOGE
Dogecoin (انتقال داخلی) 0% 0 DOGE
Dash 5% 5%. Minimum: 0.0018 DASH
Dash (انتقال داخلی) 0% 0 DASH
Bitcoin Cash 5% 5%. Minimum: 0.0007 BCH
Bitcoin Cash (انتقال داخلی) 0% 0 BCH
ZCash 5% 5%. Minimum: 0.0028 ZEC
ZCash (انتقال داخلی) 0% 0 ZEC
Ethereum 5% 5%. Minimum: 0.001 ETH
Ethereum (انتقال داخلی) 0% 0 ETH
Monero 5% 5%. Minimum: 0.01 XMR
Monero (انتقال داخلی) 0% 0 XMR
BitWallio Card 0% 5%. Minimum: 0.001 BTC

Loading...